Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Uznajemy ochronę informacji dotyczących Użytkowników naszej Strony za sprawę najwyższej wagi, więc dokładamy wszelkich starań, aby pomóc ci czuć się bezpiecznie po przekazaniu nam swoich danych podczas korzystania z naszych stron. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady i zakres przetwarzania przez nas twoich danych osobowych, twoje prawa oraz nasze obowiązki, jako administratora danych.

ADMINISTRATOR DANYCH

  • NAZWA: MaxiStore
  • NIP: 5882282640
  • REGON: 381337750
  • VAT EU: PL5882282640
  • IBAN: PL06 1140 2004 0000 3802 7803 2418
  • BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK
  • ADDRESS: Koleczkowo 84-207 Kamieńska 35 Polska
  • INFOLINIA: 536544672
  • MAIL: info@maxistore.eu
  • CZAS PRACY: 8-18, weekdays

CEL PRZETWARZANIA

MaxiStore przetwarza dane osobowe Użytkowników Strony w celu należytego wykonania umów zawartych w ramach stron www.maxiecu.pl, www.maxiecu.de, www.maxiecu.hu, www.maxiecu.es oraz strony www.maxistore.eu poprzez sklep internetowy (dalej „Strona internetowa”). Oznacza to, że takie dane są potrzebne w szczególności do: przeprowadzania rozliczeń umów, transportu towarów zamawianych przez Użytkownika, wykonywania praw konsumenckich przez Użytkownika, które Użytkownik może posiadać (np. unieważnienie umowy, gwarancja ustawowa). Jedynie w odniesieniu do Użytkowników kupujących zestawy MaxiEcu, MaxiLcv oraz MaxiElm oprócz: tworzenia Konta Użytkownika niezbędnego do pobierania oprogramowania, aktualizacji Konta Użytkownika, przesyłania informacji o zmianach w Koncie Użytkownika.

RODZAJ AND ZAKRES DANYCH

1.W przypadku zakupów (zawieranie umowy, rozliczenia, transport, prawa konsumenckie): imię i nazwisko, adres wysyłkowy, numer telefonu, adres e-mail, tylko jeśli unieważniasz umowę lub jeśli potwierdzimy twoją skargę oraz zwrot środków ma zostać dokonany bezpośrednio na twój rachunek bankowy, prosimy podać numer rachunku bankowego, abyśmy mogli dokonać zwrotu.

2.W przypadku przesyłania powiadomienia (kontakt / formularze zgłoszeniowe): imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

3.W przypadku Konta Użytkownika (zakładanie konta, aktualizacja, przesyłanie informacji): imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przechowujemy twoje dane dopóki:
1.Obowiązek prawny nakładający zobowiązanie do przetwarzania danych Użytkownika zostanie rozwiązany, możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową przez każdą ze stron ustaje
2.Konto Użytkownika na Stronie zostanie usunięte. Konto Użytkownika może być usunięte na twój wniosek, lecz także, jeśli wycofasz zgodę na przetwarzanie swoich danych, wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych lub będziesz domagał się ich usunięcia.
3.Nasze systemy będą jedynie przechowywały takie archiwalne informacje o twoich transakcjach w przypadku, gdy przechowywanie danych jest związane np. z jakimikolwiek roszczeniami, które możesz wystosować, na przykład w ramach gwarancji ustawowej lub w związku z przepisami prawa, które nas obowiązują.

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH

Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz w celu ich zabezpieczenia przed nieupoważnionym dostępem.

Zgodnie z przepisami prawa, MaxiStore będzie tylko wykorzystywała twoje dane osobowe w przypadku prawnej podstawy do tego po stronie MaxiStore. MaxiStore ujawnia twoje dane osobowe zewnętrznym stronom trzecim w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Zgodnie z prawną podstawą, konieczny jest prawnie uzasadniony interes świadczenia naszych usług na twoją rzecz oraz/lub w celu wykonywania naszych obowiązków w ramach naszej umowy z tobą.

Dane osobowe Użytkowników nie będą w żaden sposób przekazywane stronom trzecim w inny sposób niż w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności, co też w szczególności oznacza, że nie będą one udostępniane innym podmiotom w celu przekazania zewnętrznych materiałów marketingowych.

Dane osobowe Użytkowników Strony nie są przekazywane na zewnątrz Unii Europejskiej.

PRAWNE PODSTAWY PRZETWARZANIA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przetwarzamy twoje dane osobowe za twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji na Stronie oraz w momencie potwierdzenia transakcji dokonanej na Stronie.

Twoja zgoda na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolna, lecz niewyrażenie zgody uniemożliwia rejestrację oraz dokonywanie zakupów poprzez Stronę.

W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych posiadasz następujące prawa:
1. Masz prawo do wycofania swojej zgody w każdym momencie bez podania przyczyny. Wniosek może dotyczyć zarówno wybranego celu przetwarzania, jak i wszystkich celów przetwarzania.
2. Masz prawo wymagać w każdym momencie usunięcia przez nas swoich danych bez podania przyczyny.
3. Masz prawo wyrazić sprzeciw w każdym momencie wobec przetwarzania swoich danych osobowych zarówno całkowicie, jak i pod względem wybranego celu.

Uwaga: Ważna informacja dla użytkowników MaxiEcu – konto jest niezbędne w celu pobrania oprogramowania. Jeśli wycofasz swoją zgodę na wszystkie cele przetwarzania, będziesz wymagał usunięcia, wyrazisz sprzeciw wobec całkowitego przetwarzania, twoje Konto Użytkownika na Stronie zostanie usunięte a twoje dane nie będą przez nas już przetwarzane.